T: 0473/54 14 82

Professionele diensten - Landmeter D'Hallewin

Landmeetkundige werfopvolging

Actuele werven zijn vaak complex, met daarbij meestal een krappe uitvoeringstermijn. Daarom wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze diensten om gedurende de hele uitvoeringsperiode te zorgen voor de nauwkeurige inplanting van referentiepunten en -assen. Op deze manier worden onnodige afwijkingen, die het bouwproces aanzienlijk remmen en duurder maken, vermeden. Samen met de werf- of projectverantwoordelijke wordt onze interventie op de werf zodanig gepland dat deze op het ideale moment tussen de verschillende bouwfasen invalt.

Enkele referenties: project One Campus Barco te Kortrijk, AZ Groeninge te Kortrijk, Budalys te Kortrijk, IVC te Avelgem, Flanders Best te Langemark,…

Asbuilt

Vaak wordt een opmeting van de uitgevoerde werken gevraagd bij de oplevering van de werken. Ook hiervoor kan u op ons een beroep doen. Op die manier kunnen wij voor u de nodige berekeningen uitvoeren over hoeveelheden grondverzet, aangelegde verharding…

Aanvragen ikv grondverzet & waterput

Wij verzorgen de vergunningsaanvraag voor het maken van een waterput en de terreinopmetingen ikv volume af te voeren grond of ophoging.

Plaatsbeschrijving

In een plaatsbeschrijving wordt gedetailleerd de staat van een goed (gebouw/verharding/wegenis/afsluiting/…) weergegeven. Dit tegensprekelijk opgesteld document wordt opgesteld voorafgaand aan bouwwerken. Op basis van de plaatsbeschrijving kan bestaande schade duidelijk gescheiden worden van schade die ontstaat ten gevolge van het bouwproces. Wij combineren onafhankelijkheid met de nodige bouwkundige kennis die vereist is voor het opstellen van plaatsbeschrijvingen.

Opmeting gebouwen & terreinen - hoogtemetingen

U kan bij ons terecht voor alle opmetingen van bestaande toestanden, zowel van bebouwde als onbebouwde terreinen. We spreken bij aanvang af op welk detailniveau u de opmeting wenst te ontvangen ; contouren terrein & gebouwen, bijkomende gegevens over verhardingen, aanwezige nutsvoorzieningen, beplantingen, bijkomende detaillering van de terreinniveaus, bijkomende opmeting van de gevels van de gebouwen, … Zelfs voor volledige opmeting van de bestaande gebouwen, inclusief opmaak van gevelplannen, grondplannen en doorsnedes kan u op ons rekenen.

Na de nauwkeurige opmeting wordt het plan in dwg-formaat opgeleverd volgens een duidelijk benoemde layer-structuur. Op die manier beschikt u als architect / ingenieur / tuinarchitect / ontwerper / bouwheer… altijd over de gewenste basis voor uw ontwerp.

Verleggen/afschaffen buurtweg

Wij helpen u met de aanvraag tot verplaatsing/afschaffing van buurtwegen.

Bepalen quotiteiten en opmaken gemotiveerd verslag

In functie van opdelen privatieven in appartementsgebouw maken wij uw gemotiveerd verslag op.

Met vragen?

Indien u vragen heeft of een vrijblijvende offerte wenst aan te vragen, kan u ons steeds contacteren via ons contactformulier. Bent u particulier, neem dan gerust ook een kijkje bij onze particuliere diensten.

Contacteer onsParticuliere diensten